Zaznacz stronę

IOD – outsourcing + pełne wdrożenie

1 999,00 

Opis

Pełne wdrożenie procedur RODO: Weryfikacja dokumentacji, procedur, rozwiązań, procesów, produktów pod względem zgodności z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych oraz przepisami wewnętrznymi organizacji:

  1. AUDYT – Celem audytu jest przede wszystkim ograniczenie strat związanych z sankcjami karnymi oraz obniżenie do minimum występowania zagrożeń.
  2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI:

– Polityka ochrony danych osobowych,
– Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi,
– Ewidencja osób upoważnionych,
– Wewnętrzny rejestr zbiorów,
– Wykaz operacji przetwarzania,
– Ocena skutków,
– Rejestr naruszeń bezpieczeństwa,
– Rejestr czynności przetwarzania,
– Analiza ryzyka,
– Instrukcja podstępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

    3. SZACOWANIE RYZYKA:

Pomożemy oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych np. związane z utratą integralności, kradzieżą,  czynnikami losowymi tj. pożar, powódź. 
Wspólnie określimy obszary ryzyka, zidentyfikujemy zasoby, zabezpieczenia.
W końcowym etapie ocenimy wyniki szacowania, przedstawimy i pomożemy wdrożyć plan postępowania z ryzykiem zawierający proponowane zabezpieczenia.
Szacowanie ryzyka jest jednym z podstawowych elementów dokumentacji, ponieważ pomaga wskazać obszary, które wymagają poprawy zabezpieczeń oraz określić ich poziom.

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych – outsourcing:

  1. bieżące monitorowanie czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka oraz aktualizacja rejestru czynności przetwarzania, monitorowanie i aktualizacja obowiązków informacyjnych Zamawiającego, opracowanie i aktualizacja DPIA,
  2. informowanie administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, a wynikających z RODO oraz innych przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych,
  3. doradztwo powyższym w metodach wywiązywania się z tych obowiązków,
  4. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwiększanie świadomość pracowników na temat tych zagadnień, przeprowadzanie szkoleń,
  5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania jej wykonania,
  6. zachowanie w tajemnicy szczegółów dotyczących swoich zadań oraz tajemnic przedsiębiorstwa,
  7. odpowiedź na kontakt ze strony osób, które przekazały swoje dane osobowe, a które są zainteresowane prawami, jakie im przysługują po wprowadzeniu RODO oraz szczegółami przetwarzania tych danych,
  8. współpraca z organem nadzorczym (GIODO/UODO) oraz występowanie, jako osoba kontaktowa (na przykład w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia ochrony tych danych i ich administrator, zgodnie z rozporządzeniem, zgłosi ten fakt do GIODO/UODO w obowiązkowym terminie do 72 godzin).

Pakiet jest sprzedawany w formie Abonamentu. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, opłata miesięczna od 1999 zł – cena jest uzależniona od kilku czynników, m.in: wielkość przedsiębiorstwa, siedziba, ilość pracowników/ oddziałów, transfer danych do Państw trzecich, DPIA, etc. Dokładna cena zostanie podana po wykonaniu audytu zerowego.
Złożenie zamówienia w sklepie stanowi jedynie formę kontaktu z klientem – wszystkie zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Administratora sklepu.
Wszelkie formalności w tym podpisanie umowy zostaną zrealizowane zaraz po zaakceptowaniu zamówienia przez Administratora sklepu.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close